Google Doodle Hari Ini : Raja Ali Haji

Laman pencarian Google pada hari ini menampilkan doodle sosok seorang kakek berpeci dan berkacamata yang tertempel pada sebuah buku sebagai pengganti huruf O pada rangkaian huruf yang menyusun kata Google dan pena bulu angsa pada huruf L. Siapakah beliau ini? Kalau kita arahkan kursor ke doodle tersebut akan muncul popup yang memuat tulisan Celebrating Raja Haji Ahmad.

Pada tanggal 5 Novemeber 2004, pemerintah menetapkan Ali Haji bin Raja Haji Ahmad atau yang lebih dikenal dengan nama penanya, Raja Ali Haji, menjadi pahlawan nasional. Beliau ada seorang ulama, sejarawan, dan pujangga keturunan Bugis dan Melayu yang hidup pada abad ke-19. Beliau tercatat sebagai pencatat pertama dasar-dasar tata bahasa Melayu lewat buku Pedoman Bahasa yang kemudian dijadikan sebagai buku standar tata bahasa Melayu. Bahasa Melayu standar atau bahasa Melayu baku yang dicatatnya tersebut kemudian ditetapkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1908. Begitu strategisnya usaha yang pernah beliau lakukan maka tak salah apabila gelar pahlawan nasional dianugerahkan kepadanya.

Menurut saya, karya beliau yang paling terkenal adalah Gurindam Dua Belas. Siapa anak sekolah yang tidak tahu karya sastra tersebut, karyanya selalu disebut dalam pelajaran bahasa. Gurindam Dua Belas adalah semacam puisi Melayu dalam dua belas pasal yang setiap pasalnya terdiri dari sepuluh baris atau lebih. Dalam Gurindam Dua Belas kita akan menemui nasihat-nasihat tentang akhlak dan agama. Penyampaian nasihat dalam Gurindam Dua Belas ini sungguh menarik karena terdapat rima dalam setiap kalimatnya. Kalau kita cermati dan serapi kata demi kata yang menyusun kalimat-kalimat di dalamnya, kita akan menemukan pesan tentang bagaima berkehidupan dengan sebaik-baik akhlak. 

Berikut ini adalah mahakarya Raja Ali Haji, Gurindam Dua Belas.

Gurindam I
Ini gurindam pasal yang pertama:

Barang siapa tiada memegang agama,
sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.

   Barang siapa mengenal yang empat,
   maka ia itulah orang yang ma'rifat.

Barang siapa mengenal Allah,
suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.

    Barang siapa mengenal diri,
    maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri.

Barang siapa mengenal dunia,
tahulah ia barang yang teperdaya.

    Barang siapa mengenal akhirat,
    tahulah Ia dunia mudarat.


Gurindam II
Ini gurindam pasal yang kedua

Barang siapa mengenal yang tersebut,
tahulah ia makna takut.

    Barang siapa meninggalkan sembahyang,
    seperti rumah tiada bertiang.

Barang siapa meninggalkan puasa,
tidaklah mendapat dua termasa.

    Barang siapa meninggalkan zakat,
    tiadalah hartanya beroleh berkat.

Barang siapa meninggalkan haji,
tiadalah ia menyempurnakan janji.


Gurindam III
Ini gurindam pasal yang ketiga:

Apabila terpelihara mata,
sedikitlah cita-cita.

    Apabila terpelihara kuping,
    khabar yang jahat tiadalah damping.

Apabila terpelihara lidah,
niscaya dapat daripadanya paedah.

    Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan,
    daripada segala berat dan ringan.

Apabila perut terlalu penuh,
keluarlah fi'il yang tiada senunuh.

    Anggota tengah hendaklah ingat,
    di situlah banyak orang yang hilang semangat.

Hendaklah peliharakan kaki,
daripada berjaian yang membawa rugi.


Gurindam IV
Ini gurindam pasal yang keempat:

Hail kerajaan di daiam tubuh,
jikalau lalim segala anggotapun rubuh.

    Apabila dengki sudah bertanah,
    datanglah daripadanya beberapa anak panah.

Mengumpat dan memuji hendaklah pikir,
di situlah banyak orang yang tergelincir.

    Pekerjaan marah jangan dibela,
    nanti hilang akal di kepala.

Jika sedikitpun berbuat bohong,
boleh diumpamakan mulutnya itu pekong.

    Tanda orang yang amat celaka,
    aib dirinya tiada ia sangka.

Bakhil jangan diberi singgah,
itupun perampok yang amat gagah.

    Barang siapa yang sudah besar,
    janganlah kelakuannya membuat kasar.

Barang siapa perkataan kotor,
mulutnya itu umpama ketur2.

    Di mana tahu salah diri,
    jika tidak orang lain yang berperi.


Gurindam V
Ini gurindam pasal yang kelima:

Jika hendak mengenai orang berbangsa,
lihat kepada budi dan bahasa.

    Jika hendak mengenal orang yang berbahagia,
    sangat memeliharakan yang sia-sia.

Jika hendak mengenal orang mulia,
lihatlah kepada kelakuan dia.

    Jika hendak mengenal orang yang berilmu,
    bertanya dan belajar tiadalah jemu.

Jika hendak mengenal orang yang berakal,
di dalam dunia mengambil bekal.

    Jika hendak mengenal orang yang baik perangai,
    Iihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.


Gurindam VI
Ini gurindam pasal yang keenam:

Cahari olehmu akan sahabat,
yang boleh dijadikan obat.

    Cahari olehmu akan guru,
    yang boleh tahukan tiap seteru.

Cahari olehmu akan isteri,
yang boleh dimenyerahkan diri.

    Cahari olehmu akan kawan,
    pilih segala orang yang setiawan.

Cahari olehmu akan abdi,
yang ada baik sedikit budi,


Gurindam VII
Ini Gurindam pasal yang ketujuh:

Apabila banyak berkata-kata,
di situlah jalan masuk dusta.

    Apabila banyak berlebih-lebihan suka,
    itulah landa hampirkan duka.

Apabila kita kurang siasat,
itulah tanda pekerjaan hendak sesat.

    Apabila anak tidak dilatih,
    jika besar bapanya letih.

Apabila banyak mencela orang,
itulah tanda dirinya kurang.

    Apabila orang yang banyak tidur,
    sia-sia sahajalah umur.

Apabila mendengar akan khabar,
menerimanya itu hendaklah sabar.

    Apabila menengar akan aduan,
    membicarakannya itu hendaklah cemburuan.

Apabila perkataan yang lemah-lembut,
lekaslah segala orang mengikut.

    Apabila perkataan yang amat kasar,
    lekaslah orang sekalian gusar.

Apabila pekerjaan yang amat benar,
tidak boleh orang berbuat onar.


Gurindam VIII
Ini gurindam pasal yang kedelapan:

Barang siapa khianat akan dirinya,
apalagi kepada lainnya.

    Kepada dirinya ia aniaya,
    orang itu jangan engkau percaya.

Lidah yang suka membenarkan dirinya,
daripada yang lain dapat kesalahannya.

    Daripada memuji diri hendaklah sabar,
    biar dan pada orang datangnya khabar.

Orang yang suka menampakkan jasa,
setengah daripada syirik mengaku kuasa.

    Kejahatan diri sembunyikan,
    kebalikan diri diamkan.

Keaiban orang jangan dibuka,
keaiban diri hendaklah sangka.


Gurindam IX
Ini gurindam pasal yang kesembilan:

Tahu pekerjaan tak baik,
tetapi dikerjakan,
bukannya manusia yaituiah syaitan.

    Kejahatan seorang perempuan tua,
    itulah iblis punya penggawa.

Kepada segaia hamba-hamba raja,
di situlah syaitan tempatnya manja.

    Kebanyakan orang yang muda-muda,
    di situlah syaitan tempat berkuda.

Perkumpulan laki-laki dengan perempuan,
di situlah syaitan punya jamuan.

    Adapun orang tua yang hemat,
    syaitan tak suka membuat sahabat.

Jika orang muda kuat berguru,
dengan syaitan jadi berseteru.


Gurindam X
Ini gurindam pasal yang kesepuluh:

Dengan bapa jangan durhaka,
supaya Allah tidak murka.

    Dengan ibu hendaklah hormat,
    supaya badan dapat selamat.

Dengan anak janganlah lalai,
supaya boleh naik ke tengah balai.

    Dengan isteri dan gundik janganlah alpa,
    supaya kemaluan jangan menerpa.

Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kafill.


Gurindam XI
Ini gurindam pasal yang kesebelas:

Hendaklah berjasa,
kepada yang sebangsa.

    Hendaklah jadi kepala,
    buang perangai yang cela.

Hendaklah memegang amanat,
buanglah khianat.

    Hendak marah,
    dahulukan hajat.

Hendak dimulai,
jangan melalui.

    Hendak ramai,
    murahkan perangai.


Gurindam XII
Ini gurindam pasal yang kedua belas:

Raja muafakat dengan menteri,
seperti kebun berpagarkan duri.

    Betul hati kepada raja,
    tanda jadi sebarang kerja.

Hukum adil atas rakyat,
tanda raja beroleh anayat.

    Kasihan orang yang berilmu,
    tanda rahmat atas dirimu.

Hormat akan orang yang pandai,
tanda mengenal kasa dan cindai.

    Ingatkan dirinya mati,
    itulah asal berbuat bakti.

Akhirat itu terlalu nyata,
kepada hati yang tidak buta. 

Comments

Popular posts from this blog

Contoh Inheritance (Pewarisan) di Java

Review Singkat Pilihan Transportasi Umum Rute Solo - Wonosobo

Contoh Penerapan Interface di Pemrograman Java